Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2018

buycheapcodeine

hbuycheapcodeine.soup.io/

Wyłączenie dotyczyć ma wybranych kategorii towarów - jak to tłumaczy Ministerstwo Finansów - szczególnie wrażliwych na oszustwa. Chodzi przede wszystkim o sprzęt elektroniczny i elektryczny, rtv i agd.
buycheapcodeine

paliwo

Ministerstwo Finansów chce ukrócić jeden z najpopularniejszych przekrętów podatkowych. Zyskują tu sprzedawcy paliw i zaprzyjaźnione z nimi firmy, traci budżet państwa. Będzie kolejny pakiet przepisów uszczelniających VAT. Klient kupuje paliwo na stacji benzynowej, ale nie odbiera paragonu. Bo nie chce sobie zaśmiecać kieszeni, bo nie ma do tego głowy, bo mu na paragonie nie zależy. Korzystają z tego nieuczciwi sprzedawcy i właściciele stacji paliw. Dogadują się się z zaprzyjaźnioną firmą i wystawiają na nią fakturę VAT, która „dokumentuje” transakcję poświadczoną paragonem nieodebranym przez klienta. Firma z fakturą w ręku występuje do urzędu skarbowego o zwrot VAT zawartego w cenie paliwa. Potem „odpala działkę” sprzedawcy lub właścicielowi stacji benzynowej. Po prostu dzielą się „odzyskanym” VAT.

Ministerstwo Finansów opisuje ten proceder w uzasadnieniu projektu kolejnej ustawy uszczelniającej VAT. Tłumaczy, że polega on na: „wystawianiu faktur na zaprzyjaźnione firmy, w zamian za korzyść majątkową, do paragonów fiskalnych wygenerowanych przez kasę, a nieodebranych przez klientów. Firmy na podstawie wystawionych faktur dokonują odliczenia podatku VAT, mimo że w rzeczywistości nie nabyły towarów lub usług, a tym samym zawyżają koszty podatkowe”.

Zdaniem resortu finansów wprowadzenie przepisów uniemożliwiających prowadzenie takiego procederu jest niezbędne.

Faktura tylko na podstawie paragonu z numerem kupującego
Resort chce więc ograniczyć prawo do wystawiania faktur na rzecz nabywcy posługującego się NIP lub numerem, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby VAT, do paragonów potwierdzających dokonanie tej sprzedaży, które będą zawierały ten numer. Mówiąc inaczej fakturę będzie można wystawić tylko na klienta, którego numer znajdzie się na paragonie wystawionym w momencie zakupu paliwa.

- Regulacja ta pozwoli na eliminację procederu wystawiania faktur na podstawie zebranych paragonów pozostawionych przez innych klientów – uważa Ministerstwo Finansów.

Jest problem z kasami i nowa kara
Tu pojawia się jednak problem. Otóż nie wszystkie działające dziś na rynku kasy rejestrujące posiadają możliwość umieszczenia na paragonie NIP nabywcy lub numeru za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby VAT. - Dlatego wystawianie faktur w oparciu o paragony na rzecz nabywców posługujących się takim numerem zostanie ograniczone do tej grupy kas, które posiadają tę funkcję – zapowiada resort.

Ministerstwo Finansów chce też karać sprzedawców za niestosowanie się podatników do tego przepisu. W ustawie o VAT pojawi się więc nowa sankcja. - Organ podatkowy będzie miał prawo do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 100 proc. kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze – wyjaśnia Ministerstwo Finansów. - Przewidziano jednak, że w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się 
buycheapcodeine

komórka

To pochodna faktu, że w tej branży niezbędne są ogromne inwestycje (na badania i marketing), inaczej przegrywa się z konkurencją. Yu uważa, że najwięksi dzisiaj gracze na rynku tracili pieniądze dopóki ich udział w globalnym rynku nie przekroczył poziomu 10 proc.

- Jeżeli twój udział w rynku jest poniżej poziomu 10 proc., nie możesz być rentowny. Powyżej 10 proc. przekraczasz próg rentowności, jednak dopiero powyżej 15 proc. zaczynasz naprawdę zarabiać pieniądze – tłumaczył w Barcelonie.

Dodał też, że biznes Huawei związany ze smartfonami wzrósł o około 30 proc. w ostatnim roku, a w tym urośnie prawdopodobnie jeszcze szybciej. To spowoduje, że chiński koncern w tym albo w następnym roku zostanie graczem numer dwa na światowym rynku smartfonów – wyprzedzi Apple’a. A Samsunga, teraz króla komórek, niedługo później.
buycheapcodeine

ocena

Moody’s podobnie jak S&P podkreśla to, że od strony makroekonomii Rosja dobrze poradziła sobie z sankcjami i tańszą ropą, co sugeruje, że gospodarka rosyjska jest odporna na szoki z zewnątrz. Ma to duże znaczenie w sytuacji, w której można się spodziewać nałożenia na Rosję kolejnych sankcji przez Stany Zjednoczone.

Agencja chwali nową zasadę wprowadzoną przez rosyjski rząd, która zakłada, że budżet może korzystać z dochodów ze sprzedaży ropy i gazu tylko w takim zakresie, w jakim byłoby to możliwe, gdyby ropa wciąż kosztowała tylko 40 dolarów za baryłkę. Dzięki temu rosyjski budżet do pewnego stopnia uniezależnia się od zmian cen ropy na świecie. Cała nadwyżka dochodów z ropy ponad ten próg idzie na odbudowywanie oszczędności i naruszonych poważnie w 2014 roku rezerw walutowych.

Ponadto zdaniem Moody’s spadek inflacji a także spadek stóp procentowych w Rosji powinien pomagać w rozkręcaniu ożywienia gospodarczego. Z drugiej strony agencja nie ma tu wygórowanych oczekiwań i oczekuje wzrostu rosyjskiego PKB tylko na poziomie około 1,5 procent. Moody’s wskazuje też na największe minusy rosyjskiej gospodarki - duże nierówności dochodowe i bardzo złą sytuację demograficzną.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl